MÁGA ZOLTÁN JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE A TATAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

(Elkezdődött a Tatai Református Gimnázium Tornacsarnokának építése)

Mindenek előtt nagy örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy Presbitériumunk bölcs és jövőbe mutató elhatározása alapján, alapos és kitartó előkészítésünket követően, régi vágyunk és szándékunk végre valósággá válik, miután kormányzati forrásból származó egyházkerületi támogatással és részben saját erő felhasználásával sikerült megteremtenünk az Egyházközségünk fenntartásában működő Tatai Református Gimnázium tornacsarnokának megépítéséhez szükséges jogi, pénzügyi és műszaki feltételeket. Az engedélyezett tervek alapján, közbeszerzési eljárás keretei között kiválasztottuk a nyertes ajánlattevő vállalkozót, amely – mint ahogyan azt mársokan tapasztalhatták is - néhány napja az alapozási munkákkal már meg is kezdte a kivitelezési tevékenységet.

A gimnáziumi tornacsarnokunk felépítése igen jelentős költségeket igényel és terveink szerint ahhoz még további épületrészeket (menza, öltözők, konditerem aula stb.), funkciókat és természetesen a szükséges sporteszközöket is szeretnénk rendelni, amelyek mind a  Tatai Református Gimnázium 21. századi követelményeknek megfelelő működését, az oktató-nevelő munka színvonalának emelését, gimnáziumi tanulóink  testi és lelki épülését szolgálhatják.

A céljaink megvalósításához még hiányzó pénzügyi fedezet egy részének megteremtéséhez gondoskodó Istenünk – barátaink által és segítségével - utunkba vezérelt egy lehetőséget egy csodálatos tehetségű, világhírű magyar hegedűművész, Mága Zoltán személyében.

Mága Zoltán XVI. Benedek és Ferenc pápa személyes apostoli áldásával indította útjára immáron második alkalommal a 100 magyar templomba tervezett karitatív misszióját, amelynek erdélyi magyar városokat érintő állomásain több mint húszezer ember vett részt.

A hegedűművész a székelyföldi és erdélyi városok zsúfolásig megtelt templomaiban megrendezett koncertekkel egy még szélesebb körű összefogást hirdetett, annak reményében, hogy a most ismét útjára indult karitatív missziója felülmúlja a korábbi küldetéseit, és sokkal több embernek tudnak segítséget nyújtani.

Az egész Kárpát-medencét átölelő jótékonysági koncertsorozat első előadásai Marosvásárhely mellett eljutottak Csíkszeredára, Sepsiszentgyörgyre, majd Nagyegyed, Zilah, Kolozsvár, és Szatmárnémeti templomaiban adott koncertet Mága Zoltán.

A misszió ezt követően Miskolc és Szolnok városaiban, majd az Óbudai Zsinagógában adott nagyszabású koncerttel folytatódott.

Az országos kiterjedéssel bíró koncertsorozat ünnepi díszelőadására Magyarország nemzeti ünnepének alkalmából 2018. augusztus 21-én a Szent István-bazilika előtti téren került sor. A Kárpát-medence legnagyobb ökumenikus jótékonysági missziójának budapesti állomására több mint 10 ezer ember érkezett. A Kossuth-díjasművészek közreműködésével, Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes és Kásler Miklós miniszter fővédnöksége, továbbá Veres András győri megyéspüspök, Köves Slomó főrabbi védnöksége alatt rendezett koncert teljes bevételét Mága Zoltán karitatív célokra ajánlotta fel.

Mága Zoltán Művész úr az év legnagyobb jótékonysági koncertsorozata keretén belül felajánlotta segítségét részünkre is, egy általunk meghatározható közösségi cél megvalósításhoz hozzájárulást nyújtó tatai koncertjével, amelyért semmilyen ellenszolgáltatást nem kér tőlünk.

Nagylelkű és önzetlen ajánlatát örömmel és hálával elfogadva azt kértük, hogy ez a belépődíjas jótékonysági koncert a Tatai Református Templomban legyen, amelynek teljes bevételét a Tatai Református  Gimnázium tornacsarnokának felépítési költségeire fogjuk fordítani.

A személyes egyeztetések, valamint a Primarius Produkciós Irodával lefolytatott előkészítés eredményeként a jótékonysági koncerttel kapcsolatos minden részletkérdést sikerült tisztázni. Gyülekezetünk számára megtisztelő, hogy kérésünkre a tatai jótékonysági koncert felett fővédnökséget vállalt Steinbach József, a Dunántúli Refomátus Egyházkerület Püspöke és Dr. Huszár Pál a Dunántúli Református Egyházkerület Főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Világi Elnöke.

Mága Zoltán jótékonysági koncertjére 2018. november 16-án (pénteken) 19 órától  kerül sor a Tatai Református Templomban, amelyen a Művész úr mellett közreműködik 25 tagú szimfonikus kamarazenekara is.

A koncerten kizárólag előzetesen megvásárolt belépőjeggyel lehet részt venni!

Jegyek vásárolhatók 2018. október 15-től kezdődően a Tatai Református Lelkészi Hivatalban és a Tatai  Református Gimnáziumban.

Jegyárak:

karzatihelyek: 2.500.- Ft

földszintihelyek: 5.000.- Ft

Támogatói jegyek (20.000.- Ft-tól) megvásárlására is lehetőséget szeretnénk biztosítani mindazoknak – cégeknek és magánszemélyeknek -, akik ezen a módon tudnak és szeretnének támogatást nyújtani a tornacsarnok építéséhez.

A jegyek időben történő megvásárlása kapcsán kérjük azt is figyelembe venni, hogy a Tatai Református Templom befogadóképessége behatárolt, a földszinten 500 személy, a karzatokon 150 fő foglalhat helyet, ezért e résztvevői létszám felett sajnos nincsen lehetőségünk további belépőjegyek értékesítésére.

A Jótékonysági koncertre nagy szeretettel várjuk egyházközségünk tagjait és minden kedves érdeklődőt, aki személyesen is részesülni szeretne Mága Zoltán kivételes művészi produkciójában és akinek fontos, hogy a belépőjegy megvásárlásával támogatni szeretné a Tatai Református Gimnázium Tornacsarnokának felépítését!

Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből a következő gondolatokat szeretném a figyelmünkbe ajánlani:

A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal. 6,9-10)

 

Dr.Varga József főgondnok


Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu