BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

F  E L H Í V Á S !

A BME KÖZOKTATÁSI VEZETŐKÉPZŐ ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
képzése
A TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
konzultációs helyszínen indul.

Tisztelt Kolléganő, Tisztelt Kolléga!

Tájékoztatom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét meghirdetésre kerül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke által akkreditáltatott  KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGASZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

A beiratkozáshoz, jelentkezéshez és egyéb tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok a képzés honlapján elérhetők (http://kozoktvez.mpt.bme.hu).

A képzésre való jelentkezést az is indokolja, hogy a 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet 21/A§ (1) bekezdése meghatározza a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételeit. A b)pont szerinti feltétel a „pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség”, tehát a meghirdetett képzéssel megszerezhető szakképzettség.

A képzésnek a megyében lakók számára lényegesen kedvezőbb elérhetőségét, megközelítését teszi lehetővé, hogy már évek óta Tata is konzultációs helyszínként működik. A 2020/2021-es tanév I. félévében, a Tatai Református Gimnáziumban indul a kihelyezett képzés, amennyiben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.

A képzés négy féléves, mely távoktatásos formában szemeszterenként két-három konzultációval és gyakorlattal jár. Mind a konzultációk és a gyakorlatok, mind a vizsgák és a szigorlatok Tatán lesznek, a záróvizsgát Budapesten kell letenni.

A képzés költsége, 140.000.- forint/szemeszter, mely a képzéshez kapcsolódó valamennyi szolgáltatást tartalmazza. (Fenti összeg tartalmazza a kihelyezett képzés miatti költséget is.)

Tisztelt Vezető Kolléganő, Tisztelt Vezető Kolléga!
A képzésre már több érdeklődő jelentkezett, de a kihelyezett képzés indítási létszámhoz szükséges keret még nem telt be, ezért kérem, a fentiekről az érdeklődő kollégákat is szíveskedjen tájékoztatni, illetve mindezt az intézményéhez tartozó tagintézmény/telephely számára is megküldeni!

Jelentkezési határidő: 2020. 08. 24.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lapnak, „kötelezettségvállalás”-nak valamint a pedagógus oklevél másolatának a gimnázium címére történő eljuttatása postaiúton vagy személyesen, vagy elektronikus úton - scennelt változatban.
• postai/személyes úton: Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 10-11.
• elektronikus úton: 
igazgato@refi-tata.hu

Személyes találkozás: 2020.08.31. (hétfő) 15 óra
Helye: Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11. fsz. 5. terem
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

- az eredeti pedagógusi oklevél bemutatása + egy fénymásolat

- „Kötelezettségvállalás” a költségtérítés megfizetésére.

- 1 db színes igazolvány fénykép, személyi azonosító igazolványok (adó és TAJ kártya)

- Születési anyakönyvi kivonat másolata

- Személyazonosító igazolvány másolat

További információ Illés Dániel igazgatótól kérhető (igazgato@refi-tata.hu e-mail címen vagy 20/522-99-18 telefonon, vagy a képzés honlapján: http://kozoktvez.mpt.bme.hu).


Tata, 2020. június 15.


Tisztelettel:

 Illés Dániel
 igazgató
 


 


 

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu